Page 6 - Installationsmaterial Alarmtech 2020
P. 6

MINI SERIEN KOPPLINGSBOXAR

  LARMBOX “MINI” 10 POL SABOTAGESKYDDAD
  Komplett kopplingsbox för installation av larm- och passersystem.

  Sabotageskyddad polansluten skruvplint för 10 ledarparter.
  Lämplig för anslutning av flertalet ledare.
  Kopplingsplinten har 10 ledarparter varav 2 används för sabotagekontakten.
  Dosan är brandklassad enligt UL 94 V-0.
  Plinten har upp till 1,5 mm skruvanslutning med hissfunktion.
           2


    Finns i följande utförande

                                                Rekommenderade tillbehör
                                                  Väggsignering (se sid. 93)
  28110.03                                            Stapelbara distanser (se sid. 88)
  E-50 152 12                                          Reservfjäder (se sid. 98)
  Larmbox Mini 10 pol
  sabotageskyddad                                                
  skruv                                              IP43 SKYDDADAD UL UL 94 V-0 94 V-0 EFFEKTIVT RoHSHS
                                                   SKYDD
                                                  IP43
                                                        Ro
                                                       EFFEKTIVT
                           STORLEK (L x B x H) LEDARANSLUTNING  REK. MAX BELASTNING
                           58 x 76 x 27 mm   SKRUV        MATNING  SAB.KONTAKT
                                     0,14 - 1,5 mm 2   60 V / 2 A 50 mA  4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11