Page 3 - Installationsmaterial Alarmtech 2020
P. 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

     STANDARD SORTIMENTET                 REDLINE SORTIMENTET
     Allt från kopplingsplintar till rackmonterade plåtboxar. Vårt brandsäkra sortiment för ex. grövre brandkablar.
      MINI SERIEN TRÅNGA UTRYMMEN         2-15      MINI SERIEN TRÅNGA UTRYMMEN      74
      Kopplingsboxar                2-11  Kopplingsboxar                 74
      Reläboxar                  12-13      MODUL SERIEN FLER SÄKRA KOPPLINGAR  75-84
      Återställningsboxar              14  Kompletta Kopplingsboxar            75
      DC/DC omvandlare                15  Plastboxar utan plint            76-77
                                Plåtboxar utan plint             78-84
      MODUL SERIEN FLER SÄKRA KOPPLINGAR     16-55
      Kompletta Kopplingsboxar           16-17      RACK SERIEN SÄKERT RACKMONTAGE PÅ TELESTATIV 85
      Kompletta Säkringsboxar            18   Utdragbara plåtboxar utan plint        85
      Kopplingsplintar               20-27      INFÄLLDA SERIEN MONTERING I APPARATDOSA 86-87
      Byglingsplintar               28-29  Kopplingsset                86-87
      Bussplintar                  31
      Reläplintar                 33-40  TILLBEHÖR SORTIMENTET
      Säkringsplintar               41-43  Kompleteringar och tillbehör som passar alla våra produkter.
      DC/DC Omvandlare               44-45  DISTANSER FÖRENKLAR MONTERINGEN       88-97
      Plastboxar utan plint            46-47  Väggdistanser                88-89
      Plåtboxar utan plint             48-55  Plintdistanser                90-91
                                SIGNERINGAR MÄRK UPP PRODUKTERNA       92-94
      RACK SERIEN SÄKERT RACKMONTAGE PÅ TELESTATIV 57-60
      Kompletta Strömförsörjningsenheter       57  Plintsignering                 92
      KK-Linjaler & KK-lådor utan plint      58-59  Väggsignering                 93
                                Brandskylt
                                                        94
      Utdragbara plåtboxar utan plint        60
      INFÄLLDA SERIEN MONTERING I APPARATDOSA   62-66  ÖVRIGT                    95-98
      Kopplingsset                 62-65  Kabelskydd                   95
      Återställningsset               66  Blindpropp                   96
                                Slitsverktyg                  97
      DIN SERIEN MONTERING PÅ DIN-SKENA      68-70  Reservfjäder                  98
      Reläplintar                 68-69
      Säkringsplintar                70  PRODUKT REGISTER              100-107
      IP65 SERIEN VATTENSÄKRA INSTALLATIONER     72  Artikelnummer ordning            100-103
      Kopplingsboxar                 72  E-nummer ordning              104-107

    © Alarmtech 2019 Med reservation för tryckfel och eventuella                         1
    framtida produktmodifieringar. Rev. 1 2019-45
   1   2   3   4   5   6   7   8