Page 3 - Fatum Produktkatalog 2017 - By Alarmtech Sweden AB
P. 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

     STANDARD SORTIMENTET                 REDLINE SORTIMENTET
     Allt från kopplingsplintar till rackmonterade plåtboxar. Vårt brandsäkra sortiment för ex. grövre brandkablar.
     MINI SERIEN TRÅNGA UTRYMMEN          2-11      MINI SERIEN TRÅNGA UTRYMMEN      68
     Kopplingsboxar                 2-8  Kopplingsboxar                 68
     Reläboxar                   9-10      MODUL SERIEN FLER SÄKRA KOPPLINGAR 69-78
     Återställningsboxar              11   Kopplingsboxar                 69
     MODUL SERIEN FLER SÄKRA KOPPLINGAR      12-47  Plastboxar utan plint            70-71
     Kompletta Kopplingsboxar           12-14  Plåtboxar utan plint             73-78
     Kompletta Säkringsboxar            15       RACK SERIEN SÄKERT RACKMONTAGE PÅ TELESTATIV 79
     Kopplingsplintar               16-21  Utdragbara plåtboxar utan plint        79
     Byglingsplintar               22-23      INFÄLLDA SERIEN MONTERING I APPARATDOSA 80-81
     Bussplintar                 24-25  Kopplingsset                 80-81
     Sabotageplintar                26
     Reläplintar                 27-34  TILLBEHÖR SORTIMENTET
     Säkringsplintar                35   Kompleteringar och tillbehör som passar alla våra produkter.
     DC/DC Omvandlare               36-37  DISTANSER FÖRENKLAR MONTERINGEN       82-85
     Plastboxar utan plint            38-39  Väggdistanser                82-83
     Plåtboxar utan plint             40-47  Plintdistanser                84-85
     RACK SERIEN SÄKERT RACKMONTAGE PÅ TELESTATIV 48-54  SIGNERINGAR MÄRK UPP PRODUKTERNA      86-88
     Kompletta Strömförsörjningsenheter      48-51  Plintsignering                 86
     KK-Linjaler & KK-lådor utan plint      52-53  Väggsignering                 87
     Utdragbara plåtboxar utan plint        54   Brandskylt                   88
      INFÄLLDA SERIEN MONTERING I APPARATDOSA   56-60  ÖVRIGT                    89-91
      Kopplingsset                56-59  Kabelskydd                   89
      Återställningsset               60   Blindpropp                   90
     DIN SERIEN MONTERING PÅ DIN-SKENA      62-64  Slitsverktyg                  91
     Reläplintar                 62-63
     Säkringsplintar                64   PRODUKT REGISTER               92-99
      U56 SERIEN VATTENSÄKRA INSTALLATIONER     66   Artikelnummer ordning            92-95
      Kopplingsboxar                66   E-nummer ordning               96-99

    © Alarmtech 2017 Med reservation för tryckfel och eventuella                         1
    framtida produktmodifieringar. Rev. 1 2017-22
   1   2   3   4   5   6   7   8