Page 2 - Installationsmaterial Alarmtech 2020
P. 2

Därför bör du använda Fatums produkter
     Fatum-sortimentet täcker i princip alla behov när det gäller installationer inom svagströmsområdet (som definitionsmässigt
     handlar om system upp till 50 V spänning). Från enkla kopplingsplintar till avancerade boxar med aktiva komponenter t.ex.
    spänningsomvandlare 24/12 V. De finns för infällning i vägg eller utanpåmontage för användning inom- eller utomhus, med
    boxar i plast eller plåt och som standardlagervaror eller kundanpassade specialprodukter. Alla har dock gemensamt att de är
                      enkla att installera och säkra i sin funktion.
                HÖGSTA BRANDKLASS                    FLEXIBELT
                UL 94-V0                        DISTANSMONTAGE
                Våra produkter är brandklassade             Boxarna monteras på underlaget via
                enligt UL 94-V0 vilket gör dem             stapelbara distanser. Detta fören-
                självslocknande. Kopplingsboxarna            klar indragningen av kablar via de
                i plast är fria från halogen, antimon,         rejält dimensionerade kabelhålen i
                bromid & klor.                     boxarnas botten.                AVSLÖJAR                        VÄLJ LEDARANSLUTNING SJÄLV
                OBEHÖRIG MANIPULATION                  SKRUV ELLER SLITS
                Alla kopplingsboxar för larm är sabo-          Fatum-sortimentet omfattar plintar
                tageskyddade och indikerar när locket          med skruv- och slitsanslutning i
                öppnas. Boxarna (utom mini-serien)           olika kombinationer och dimension-
                har också separata anslutningsplintar          er. Välj mellan slits/slits, slits/skruv
                för kabelskärmen.                    eller skruv/skruv.
   1   2   3   4   5   6   7