Page 2 - Fatum Produktkatalog 2017 - By Alarmtech Sweden AB
P. 2

Därför bör du använda Fatums produkter
   Fatum-sortimentet täcker i princip alla behov när det gäller installationer inom svagströmsområdet (som definitionsmässigt
   handlar om system upp till 50 V spänning). Från enkla kopplingsplintar till avancerade boxar med aktiva komponenter t.ex.
   spänningsomvandlare 24/12 V. De finns för infällning i vägg eller utanpåmontage för användning inom- eller utomhus, med
   boxar i plast eller plåt och som standardlagervaror eller kundanpassade specialprodukter. Alla har dock gemensamt att de är
                     enkla att installera och säkra i sin funktion.

               HÖGSTA BRANDKLASS                    FLEXIBELT
               UL 94-V0                        DISTANSMONTAGE
               Våra produkter är brandklassade             Boxarna monteras på underlaget via
               enligt UL 94-V0 vilket gör dem             stapelbara distanser. Detta fören-
               självslocknande. Kopplingsboxarna            klar indragningen av kablar via de
               i plast är fria från halogen, antimon,         rejält dimensionerade kabelhålen i
               bromid & klor.                     boxarnas botten.               AVSLÖJAR                        VÄLJ LEDARANSLUTNING SJÄLV
               OBEHÖRIG MANIPULATION                  SKRUV ELLER SLITS
               Alla kopplingsboxar för larm är sabo-          Fatum-sortimentet omfattar plintar
               tageskyddade och indikerar när locket          med skruv- och slitsanslutning i
               öppnas. Boxarna (utom mini-serien)           olika kombinationer och dimension-
               har också separata anslutningsplintar          er. Välj mellan slits/slits, slits/skruv
               för kabelskärmen.                    eller skruv/skruv.
   1   2   3   4   5   6   7